TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Allmänt

Europeiska unionens strukturfondsprogram har startats i slutet av år 2007.

I Västra Finland genomförs Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) program i ett område som omfattar fem landskap. Landskapen är Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Satakunta, vilka även bildar landskapens samarbetsorgan Västra Finlands Allians (WFA). Med strukturfondsprogrammens delfinansiering strävar man efter att påskynda regionutvecklingen, att få hävkraft för att genomföra nationella och regionens egna utvecklingsplaner. 

Finansieringen av ERUF-programmen används tillsammans med finansieringen av ESF-programmet för främjande av konkurrenskraften och sysselsättningen.
Den regionala utvecklingsfonden stöder företag och den strukturella utvecklingen i regionerna.

Målsättningen är att med stöd av EU-programmen utveckla Västra Finland till en enhetlig, välbalanserad samt internationellt och nationellt attraktiv helhet utifrån regionens egna styrkor. Strävan är att främja Västa Finlands ekonomiska utveckling på den nationella och internationella marknaden, öka antalet nya arbetsplatser och företag på området, samt främja konkurrensförutsättningarna för företagen. Folkmängden på Västra Finlands programområde var 1,334 miljoner invånare år 2006.

 

På de här sidorna presenteras den EU-finansiering som delas ut i Västra Finlands område, samt projekt och genomförandet av dessa. Västra Finlands åtgärdsprogram har sina egna prioriterade områden och specialteman, vilka också presenteras på våra webbsidor.

På webbsidorna har landskapen i Västra Finland dessutom länkar bl.a. till presentationer av landskapens egna satsningar och verksamhet.

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi