TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Specialtema 4: Innovativ utveckling av välfärdstjänster

Koordinering: Satakuntaförbundet.

Tilläggsinformation:
Tuula Telin:
fornamn.efternamn@satakunta.fi
Gsm. +358 50 336 1412.

Specialtemat stödjer genomförandet av utvecklingen av välfärdstjänster enligt prioriterat område 3 så att det svarar på utmaningar utgående från den åldrande befolkningen. För att uppnå målet förutsätts även en omfattande forskning och innovativitet gällande nya verksamhetsmodeller och verksamhetssätt, vilka genomförs som separata försöks- och pilotprojekt. Syftet med temat är att öka områdets konkurrenskraft och dragningskraft genom goda välfärdstjänster. Från temat finansieras inte produktion av tjänster som sådana, utan i form av olika separata eller gemensamma utvecklings- och försöksprojekt inom den offentliga och privata sektorn för servicestrukturer och serviceproduktionskoncept. Med projekten strävar man efter skapandet av sådan god praxis, som kan användas i hela programområdet. ESF-programmet kompletterar och stödjer utvecklingen av välfärdstjänster för utbildningens del.

Verksamhet som stöds är till exempel:
- försöks- och pilotprojekt inom välfärdstjänsternas strukturer och produktion
- överföring av goda erfarenheter och praxis
- främjande av tjänstemarknader och tjänsteföretagande

Förutom exemplen på verksamhet som stöds av programmet har landskapen presenterat följande ämnesområden:

• "Välfärdstjänster som motsvarar de utmaningar som den åldrande befolkningen utgör”
• "Utnyttjande av teknologi i välfärdstjänster, främjande av företagande inom branschen samt av tjänsteinnovationer", "Överföring av hälsovårdens teknologitillämpningar över landskapsgränserna" och ”Överföring av goda erfarenheter och bruk”.

Programmet för kompetenscentra:
www.oske.net/osaamisklusterit/_hyvinvointi,
Programledare Ilpo Kuronen,
Kuopio Innovation Oy, gsm. +358 45 139 3757.

HealthBio-kluster:
http://www.oske.net/osaamisklusterit/healthbio/
Programledare Tero Piispanen,
fornamn.efternamn@turkusciencepark.com,
gsm +358 400 781 683, Turku Science Park Oy Turku.

Från Västra Finland är Birkaland med i båda nationella program.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi