TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Specialtema 3: Ökande av internationell attraktionskraft

Koordinering: WFA-organisationen.

Tilläggsinformation
WFA koordinaator Erkki Räisänen:
fornamn.efternamn@pirkanmaa.fi
Gsm. +358 50 597 9260.

I den internationella konkurrensen förutsätter framgång utveckling av spetsklustren och kunnande, specialisering och innovationsmiljöernas dragningskraft. Den utmaning som internationaliseringen utgör kräver samarbete mellan flera aktörer och nätverksbildande för att uppnå tillräcklig styrka bl.a. för placering av utländska investeringar och företag.
Med hjälp av temat främjar man olika aktörers internationella nätverksbildande, utvecklar samarbete mellan områdena i genomförandet av centrala teman i åtgärdsprogrammet samt förbättrar informationsöverföringen och marknadsföringen av områdets möjligheter speciellt internationellt. ESF-programmet kompletterar internationaliseringen speciellt gällande utbildning som stödjer spetskluster och innovations- och inlärningsmiljöer.

Verksamhet som stöds är till exempel:
- projekt, med vilka man ökar områdets internationella kontakter, möjliggör internationellt utbyte av experter och forskare
- åtgärder, med vilka man ökar utländska investeringar på området
- internationell benchmarking och utbyte av erfarenheter.

Förutom exemplen på verksamhet som stöds av programmet har landskapen presenterat följande ämnesområde:
• ”Främjande av arbetskraftsinvandring”

Internationaliseringstjänster
I Mellersta Finland har man som stöd för internationalisering av offentlig förvaltning, projekt och speciellt näringslivets kluster skapat servicekonceptet Projectia Professionals. PROJECTIA – projekttjänster erbjuds på adressen www.projectia.fi

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi