TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Vardaglig informationsteknik

Koordinering: Birkalands förbund

Tilläggsinformation:
Jukka Alasentie:
mailto:etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
Gsm. +358 500 733 620.

Syftet med spetsklustret ”Vardaglig informationsteknik” är att främja utvecklingen av anläggnings- och programteknologi som är central för informationssamhällets uppbyggnad, samt nya digitala produkt- och servertillämpningar som bygger på dessa samt utveckling och kommersialisering av koncept för internationella marknader. ESF-programmet kompletterar och stödjer spetsklustret bl.a. gällande utbildning inom branschen och dess nätverk.

Syftet med det nationella klusterprogrammet för vardaglig informationsteknik är att utnyttja utvecklingstrenden och skapa ny konkurrenskraft och affärsverksamhet för ICT- och tillämpande branscher, samt främja utbudet av nya smarta närvarande tillämpningar och -tjänster för företag och medborgare.

Invecklade inbyggda system tas i framtiden i bruk i de mest skiftande tillämpningar. Till exempel intelligenta kläder, hushållsmaskiner, rörliga robotar, arbetsmaskiner och automationssystem i fabriker är smarta närvarande tillämpningar, som är i kontakt med varandra via datakommunikationsnät.

Teknologier som möjliggörs av ubicomp (ubiquitous computing) finns redan och de tillsammans med enskilda lösningskomponenter utvecklas kontinuerligt för att skapa möjligheter till nya tillämpningsområden och utnyttjande av ICT på allt mera intelligenta vis och bredare områden inom olika branscher. Det förutsägs att år 2020 kommer det att finnas över 40 miljarder inbyggda system i världen. 

Programmet för kompetenscentra:
http://www.oske.net/osaamisklusterit/jokapaikan_tietotekniikka/  ja www.ubi.fi,
Programledare Juha Miettinen:
mailto:etunimi.sukunimi@hermia.fi
Gsm. +358 400 567 575
och Kirsi Lindfors:
Gsm. +358 40 820 4608, Teknologiakeskus Hermia Oy, Tampere.

I det nationella kompetensklustret är från Västra Finland förutom Birkaland även Satakunta och Mellersta Finland med.

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi