TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Inledning av temaansökningarna

För Västra Finlands specialteman har reserverats 28 % av programmets ERUF-finansiering, vilket utgör 38,3 miljoner euro som EU-finansiering. Landskapen har för finansiering av landskapsöverskridande verksamhet bl.a. år 2008 reserverat drygt 2 %, d.v.s. cirka 1,8 miljoner euro (EU+staten). För höstsäsongen 2008 och vintern 2009 är målet stabilisering av landskapsöverskridande temagrupper, nätverk och projektverksamhet.
Här följer en specialtemavis och klustervis lista över idé- och projektansökningar som har startats samt deras aktiveringshändelser.

1. Landskapsöverskridande temaansökningar
För landskapsöverskridande teman finns en fortlöpande ansökan, tilläggsuppgifter fås från förbundens programansvariga och från de aktörer som ansvarar för koordinering av specialteman.

2. Landskapens ansökningar

Mellersta Finlands tredje ansökan för EU-projekt löper ut fredagen den 14 november 2008.
Ansökningsrundans tyngdpunkt ligger på de tre topparna inom utvecklingen av Mellersta Finlands näringsgrenar: förnybara maskiner och anläggningar, livskraft av bioenergi och framtida boende. Man prioriterar projekt som stärker hävkraft, samarbete och utgår från företagens behov. 
Tilläggsuppgifter: www.keskisuomi.fi/eulehti

Fortlöpande ansökan i Österbotten
Österbottens förbund har fortlöpande ansökan för ERUF-projekt.

Birkalands förbund har i bruk en fortlöpande ansökan
Ansökningar tas ändå inte för behandling fortlöpande, utan behandlingen är grupperad, så att man kan evaluera ansökningar sinsemellan. 
Följande behandlingstider för ansökningar:
- före den 12.9.08 inkomna ESF-ansökningar
- före den 17.10.08 inkomna ERUF-ansökningar
Övriga myndigheters ansökningstider varierar. Det lönar sig att följa med annonseringar i tidningar samt på finansiärernas hemsidor. Tilläggsuppgifter: www.Birkaland.fi/rakennerahastot.html

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi