TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Sjöfartskluster

Koordinering: Satakuntaförbundet

Tilläggsinformation:
Pentti Kuikka:
fornamn.efternamn@satakunta.fi
Gsm. +358 50 364 0474.

Västra Finlands sjöfartsklusters mål är tillgänglig sjöfart, utveckling av konkurrenskraftig sjöfartteknisk industri samt verksamhet och projekt som förbättrar möjligheten till kontroll av ökade och ändrade godsflöden. Genom tillhörande logistik och underleverantörskedjor sträcker sig utvecklingens inverkan via nätverken till ett bredare område än kompetenscentrumprogrammet och inverkar på hela programområdet. ESF-programmet kompletterar och stödjer spetskluster bl.a. gällande utbildning inom branschen och dess nätverk.

Det nationella kompetensklustret för sjöfart aktiverar, förenar och främjar utveckling, utbildning och tillämpad forskning för sjöfartsindustrin, sjöfarten och de små och medelstora företag som stödjer dessa samt förbättrar sjöfartklustrets synlighet. Finlands sjöfartskluster består av branscher i anknytning till sjöfart, sjöfartteknisk industri och hamnverksamhet inom både privata och offentliga sektorn. I fokus för klusterprogrammet står fartygsbyggande samt offshore- och båtindustrin.

Förutom dessa tyngdpunkter är horisontella teman material- och tillverkningsteknologier samt affärsverksamhetskunnande. Syftet är att
1. främja uppkomsten av innovativa produkter och tjänster
2. lönsamma processer i företagen och företagen emellan
3. tillgång till kunnig arbetskraft.

Programmet för kompetenscentra:
http://www.oske.net/osaamisklusterit/meri/
Koordinator Mervi Pitkänen:
fornamn.efternamn@koneteknologiakeskus.fi
Gsm. +358 40 5353 066, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Turku.

I det nationella kompetensklustret är från Västra Finland förutom Österbotten även Satakunta med.

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi