TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Nano- och mikro samt framtidens material

Koordinering: Jyväskylä Innovation Oy

Tilläggsinformation
Programledare Esko Peltonen:
fornamn.efternamn@jklinnovation.fi
Gsm +358 400 641 369

Syftet med spetsklustret ”Nano- och mikrosystem samt framtidens material” är att utnyttja branschens nya teknologier och effektiv överföring av kunnandet till företag och kommersiella produkter. ESF-programmet kompletterar och stödjer spetskluster bl.a. gällande utbildning inom branschen och dess nätverk.

Effekten av det nationella kompetenscentrumprogrammets Nanoteknologier som tvärvetenskaplig bransch som förenar fysik, kemi och biologi, kommer att sträcka sig över produkter på alla affärsverksamhetsområden och i människornas vardag. Framtidens material grundar sig allt mera på framför allt nanoteknologiska lösningar. I Finland tillämpar redan cirka 150 företag nano- och mikrosystem samt utnyttjar nya material i sin affärsverksamhet.

Nano- och mikroteknologier är centrala vid förnyandet av företagens produkter och processer. De som drar nytta är till exempel teknologiindustrins viktiga branscher som elektronik- och elindustri, maskin- och metallindustri samt metallförädling, datateknikbranschen och hälsoteknologi. Andra branscher som är viktiga för kompetensklustret är skogs-, byggnads-, kemi- och plastindustrin. Även energi- och miljöteknologi samt välfärdsteknologiska tillämpningar kommer att vara viktiga. Med hjälp av nationellt och internationellt nätverksbildande söker man de bästa teknologierna, då man utvecklar ännu mindre, snabbare och effektivare material, komponenter och system.

Programmet för kompetenscentra:
http://www.oske.net/osaamisklusterit/nanoteknologia/ ,
Programledare Esko Peltonen:
fornamn.efternamn@jklinnovation.fi
Gsm. +358 400 641 369, Jyväskylä Innovation Oy, Jyväskylä.

I det nationella kompetensklustret är från Västra Finland förutom Mellersta Finland även Birkaland med.

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi