TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Livsmedelsutveckling

Koordinering: Södra Österbottens förbund

Tilläggsinformation:
Timo Urpala
fornamn.efternamn@epliitto.fi
Gsm. +358 50 558 5155.

Syftet med spetsklustret ”Livsmedelsutveckling” är att påskynda branschens utveckling och öka dess affärsverksamhetskunnande. Det är nära anknutet till genomförandet av landsbygdsprogrammet. ESF-programmet kompletterar och stödjer spetsklustret bl.a. gällande branschen och utbildningen inom dess nätverk.

De centrala tyngdpunktsområdena i livsmedelsutvecklingens klusterprogram riktas på utveckling av hälsosam och säker mat. Mot detta strävar man genom att satsa på forskning och utveckling av nya produkter, råvaror, förpackningar och processer. I allt detta beaktar man även konsumenternas synvinkel, i vilken man fördjupar sig med hjälp av de olika marknadsundersökningstjänster som kunskapscentra erbjuder. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen av livsmedelsindustrin. Grunden för utvecklingsarbetet är ett stark forskningskunnande, som såväl universiteten som forskningsanstalterna erbjuder.

Strategiska tyngdpunkter:
1. Utveckling och produktifiering av hälsobevarande och hälsofrämjande livsmedel.
Syftet är att utnyttja inhemska råvaror, utveckla processer, förpackningar och teknologier samt förebygga välfärdssjukdomar genom livsmedelsutvecklingen.
2. Främjande av konsumentens välmående genom livsmedelsbranschens tjänster.
Syftet är att identifiera konsumentens förväntningar, utnyttja kännedom om livsmedelsmarknaden och att utveckla förplägnads- och matservicen.
3. Utveckling av riskkontroll och säkerhet inom hela livsmedelskedjan.
Syftet är att utveckla den finländska livsmedelskedjans säkerhetssystem, att vidareföra kunnande i anslutning till livsmedelssäkerhet till utlandet samt att inom livsmedelskedjan utveckla kontrollen av patogena risker.

Programmet för kompetenscentra:
http://www.oske.net/osaamisklusterit/elintarvikekehitys/,
Programledare Jukka Lähteenkorva:
fornamn.efternamn@foodwest.fi
Gsm. +358 40-543 6781, Foodwest Oy, Seinäjoki.

Salme Haapala +358 40 585 1772 agerar också som kontaktperson i Västra Finland.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi