TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Intelligenta maskiner och anläggningar

Koordinering: Birkalands förbund

Tilläggsinformation:
Jukka Alasentie:
fornamn.efternamn@pirkanmaa.fi
Gsm.
+358 500 733 620.

Västra Finland har en stark metall- och maskinindustri. Spetsklustret ”Intelligenta maskiner och anläggningar” innefattar utveckling av industrins produkter och produktion genom att tillföra intelligens och förbättra teknologier. Det innefattar kompetensklustret ”Intelligenta maskiner”, där varumärkeskontroll, formgivning, logistik och globalt leverantörsnätverk skapar möjligheter till helt nya affärsverksamheter och affärsverksamhetsmodeller. Maskinernas intelligens, nya planeringsmetodiker samt styrning av produkten under dess livscykel är centrala kompetensområden som utgör grund för nya affärsverksamhetsmodeller.

Branschens strukturella förändring skapar även nya systemleverantörer som verkar på de internationella marknaderna, bl.a. inom maskinbyggnads- och automationsbranscherna. ESF-programmet kompletterar och stödjer spetskluster bl.a. gällande utbildning inom branschen och dess nätverk.

Intelligenta maskiner-klustret strävar genom att utnyttja toppkunnande och öka detta efter att svara på branschens stora framtida utmaningar, vilka är
- förändringar i affärsverksamhetsmodellerna och serviceaffärsverksamhetens växande roll i industriella nätverk
- ICT:s allt större betydelse i maskiner, produktion och företagens verksamhet
- utmaningar för produktivitet och tillverkningsnätverk som den globala konkurrensen medför.

Tyngdpunkterna i verksamheten är
- stärkande av maskinbyggnadsföretagens affärsverksamhet och internationella konkurrenskraft
- utveckling av företagens och forskningsanstalternas strategiska samarbete och internationalisering
- stärkande av forsknings- och utbildningsanstalternas informations- och teknologiöverföring
- byggandet av innovativa forsknings- och produktutvecklingsmiljöer.


Programmet för kompetenscentra:
http://www.oske.net/osaamisklusterit/alykkaat_koneet/,
Programledare Toni Sulameri,
fornamn.efternamn@hermia.fi
Gsm. +358 50 524 9609, Teknologiakeskus Hermia Oy, www.hermia.fi, Tampere.

I det nationella kompetensklustret är från Västra Finland förutom Birkaland även Södra Österbotten med. 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi