TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Framtidens boende och byggande

Koordinering: Mellersta Finlands förbund

Tilläggsinformation:
Pirjo Peräaho:
fornamn.efternamn@keskisuomi.fi
Gsm. +358 595 0008
och
Jukka Vilppola:
fornamn.efternamn@jao.fi
Gsm. +358 40 341 5857.

Trävaruindustrin har en stark företagargrund, stor sysselsättningsinverkan och samarbetstradition inom utveckling i Västra Finland. Branschen är nära knuten till Västra Finlands övriga temavisa utveckling via spetsklustren ”Energiteknologier”, ”Intelligenta maskiner och anläggningar” och ”Vardaglig informationsteknik”. Utvecklingen av framtidens boende förutsätter uppkomsten av ett nytt servicesätt, där utgångspunkten är kundernas/invånarnas servicebehov. Klustret är knutet till och med till utvecklingen av områdets ”Sjöfartskluster” via underleverantörskedjorna, och innefattar kompetensklustret ”Boende under utveckling”. ESF-programmet kompletterar och stödjer spetsklustret bl.a. genom utbildning inom branschen och dess nätverk.

Det nationella kompetenscentraprogrammets boendekluster koncentreras till tre branscher som kompletterar varandra; gemensamma innovativa initiativ gällande boende, byggande och möblering, vilka utgår från konsumenternas behov. Syftet med boendeklustret är att utveckla sådana koncept för tjänster, produkter och miljö som alternativa boendelösningar som utgår från kundernas och konsumenternas behov. Främjande av internationalisering av affärsverksamhet i anknytning till bostadsindustrin; stärkande av nuvarande exportföretag och särskilt ökade exportmöjligheter för branschens sm-företag är klusteraktörernas mål. Förutom export är syftet med boendets kompetenskluster ökat regionalt produktutvecklings- och innovationssamarbete i Finland.

Programmet för kompetenscentra:
www.culminatum.fi och www.livingbusiness.fi
Koordinaator Raija-Leena Ahtola-Marks:
fornamn.efternamn@culminatum.fi
Gsm. 040 548 3468, Culminatum Ltd Oy, Espoo.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi