TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Energiteknologi

Koordinering: Österbottens förbund.

Tilläggsinformation:

Niklas Ulfvens
fornamn.efternamn@obotnia.fi
Gsm. +358 44 320 6563.

Västra Finlands områdes energiteknologi representerar landets topp och är även internationellt ansedd. Energisystemets mångsidighet erbjuder energiindustrin en mångsidig kompetens- och utvecklingsmiljö. Ett av området Västra Finlands spetskluster är ”Energiteknologier”. I klusterprogrammet för energiteknologi koncentrerar man sig på industri som tillverkar maskiner och anläggningar som behövs i produktion, användning och distribution av energi. Dessutom koncentrerar man sig på företag som producerar dessa tjänster till energisektorn.

Västra Finlands ERUF-program kompletterar och stärker åtgärder som utförs i kompetensprogrammet genom att koncentrera forskning, utbildning och företagsamhet till förenande projekt, som samtidigt är en del av innovationssystemet. 
 

Programmet för kompetenscentra: 
http://www.oske.net/osaamisklusterit/energiateknologia/
Programledare Kari Luoma,
fornamn.efternamn@merinova.fi
Gsm. +358 040 503 4856, Oy Merinova Ab Vaasa.

I det nationella kompetensklustret deltar från Västra Finland förutom Österbotten (Oy Merinova Ab; decentraliserad energiproduktion, eldistribution och elanvändning) även Mellersta Finland (Jyväskylä Innovation Oy; bioenergi, skogsindustrins användning), Birkaland (Teknologicenrum Hermia Oy; el- och värmeproduktionsteknologier) och Satakunta (Prizztech Oy; framtidens basenergier och materialteknik).

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi