TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Västra Finlands gemensamma specialteman

Genomförandet av Västra Finlands ERUF-åtgärdsprograms specialteman (storområdesteman) utgör en helhet, i vilken innovativ utveckling av spetskluster, innovations- och inlärningsmiljöer samt välfärdstjänster och ökande av den internationella attraktionskraften stödjer bildandet av utvecklingskluster på området. Dessa specialteman är gemensamma för båda fonderna och de stöds även med ESF-åtgärder.

Utvecklingen av teman och spetskluster stödjer samtidigt det nationella kompetensprogrammet i Västra Finland och de baserar sig i genomförandet på landskapens egna teman genom att koncentrera utvecklingen av programområdets näringsgrenar. Samtidigt möjliggör specialteman och spetsklustren en mera omfattande synvinkel för utveckling på hela programområdet.

För specialteman har man reserverat 28 % av ERUF-finansieringen. I begynnelseskedet är projektarbetets konkreta tyngdpunkt på projektarbete och nätverksbildande inom landskapens egna utvalda specialteman. Landskapen har beredskap att med en liten andel stödja temanätverkens landskapsöverskridande projektsamarbete. Den andelen var år 2008 drygt 2 %, men målet är att i fortsättningen stärka den landskapsöverskridande andelen.

Tilläggsinformation från länkarna till vänster.

 

Specialtema 1: Utveckling av spetskluster


Specialtema 2: Utveckling av innovations- och inlärningsmiljöer


Specialtema 3: Ökande av internationell dragningskraft


Specialtema 4: Innovativ utveckling av välfärdstjänster

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi