TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

ESF-programmet

Syftet med ESF-programmet är att göra mänskliga investeringar, dvs. stöda projekt som främjar sysselsättning och kompetens. Möjligheterna till framgång för dem som är svagast understöds och jämlikhet främjas genom finansiering. Med hjälp från fonden är det möjligt att förbättra sysselsättningen och sysselsättningsmöjligheterna i Finland samt främja skapandet av nya arbetsplatser.

Socialfondens program finansierar projekt som utbildar till exempel långtidsarbetslösa eller handikappade tillbaka till arbetslivet. Målen är främjande av sysselsättningsmöjligheter, kvarstannande i arbete och förebyggande av utslagning.

ESF stöder företagande och utveckling av företag samt förbättrar arbetsorganisationers funktionalitet och produktivitet på ett hållbart sätt.

ESF-programmet finansierar även strukturella projekt som berör en omfattande grupp människor över en lång tidsperiod. Till sådana projekt hör till exempel reformer av utbildningssystem och läroplaner. Målet är att få utbildningen att bättre motsvara arbetslivets behov. Vidare är målet att göra övergången från utbildning till arbetslivet lättare samt förbättra vuxenbefolkningens förutsättningar att delta i utbildning.

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi