TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Målsättningarna för Västra Finlands ERUF-operativa program

Målsättningen är att med stöd av EU-programmen utveckla Västra Finland till en enhetlig, välbalanserad samt internationellt och nationellt attraktiv helhet utifrån regionens egna styrkor.
Strävan är att främja Västa Finlands ekonomiska utveckling på den nationella och internationella marknaden, öka antalet nya arbetsplatser och företag på området, samt främja konkurrensförutsättningarna för företagen.

I Finland förutsätter den regionala konkurrenskraften att regionerna kan identifiera betydelsen av olika faktorer som bidrar till deras konkurrenskraft och hittar sina egna styrkor och framgångsfaktorer. För att man i regionerna även i framtiden ska kunna svara på den allt hårdare konkurrensen och de strukturella förändringarna, bör man bevara och utveckla konkurrensens lokala nyckelelement.


Följande huvudmål har satts upp för projekten som ska genomföras i Västra Finlands operativa program:

• 9 800 nya arbetsplatser, varav andelen arbetsplatser för kvinnor
är 3 920
• 2 000 nya företag, varav andelen kvinnoföretag är 800
• 150 nya produktutvecklingsjobb

Mätbara kärnindikatorer har definierats för ERUF-operativa programmet. Programmets resultat och verkan utvärderas både under och efter programmet.

MÅLSÄTTNING

Projektmålen för Västra Finland är att skapa 9 800 nya arbetsplatser och 2 000 nya företag.

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi