TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Västra Finlands ERUF-åtgärdsprogram

Västra Finlands program omfattar hela Västra Finland, d.v.s. landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta. Folkmängden på Västra Finlands programområde var 1,334 miljoner invånare år 2006.

Med EU-programmens stöd har man i Västra Finland som mål att utveckla en enhetlig, balanserad samt internationellt och nationellt attraktiv helhet utgående från landskapens egna starka sidor.
Strävan är att främja Västra Finlands ekonomiska utveckling på den nationella och internationella marknaden, att öka uppkomsten av arbetsplatser och företag på området samt att främja konkurrensförutsättningarna för företagsverksamheten.

I ERUF-programmen är utvecklingsbehoven indelade i prioriterade områden, vilka följer tyngdpunkterna för den internationella strukturfondsstrategin. I Västra Finland delas den verksamhet som ska understödas in i 4 prioriterade områden, vilka presenteras på dessa sidor (se länkarna till vänster)

Dessutom har Västra Finlands storområde sina egna gemensamma specialteman. Om specialteman.

Om ERUF-programmet

Prioriterade områden:

- Prioriterat område 1: Främjande av företagsverksamhet

- Prioriterat område 2: Främjande av innovationsverksamhet och nätverksbildning samt stärkande av kompetensstrukturer

- Prioriterat område 3: Förbättring av områdenas tillgänglighet och närmiljö

- Prioriterat område 4: Utveckling av stora stadsregioner

Om målsättningar

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi