TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

EU:s strukturfondsprogram i Västra Finland

Syftet med Europeiska regionutvecklingsfondens program är att stimulera sysselsättningen och att öka regionernas konkurrens- och livskraft. Med hjälp av programmen eftersträvar man en ökning av sysselsättningen framförallt i landets svagast sysselsatta regioner. 

Västra Finlands ERUF-program

Västra Finlands program omfattar hela Västra Finland, d.v.s. landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta. Folkmängden på Västra Finlands programområde var 1,334 miljoner invånare år 2006.
Målsättningen är att med stöd av EU-programmen utveckla Västra Finland till en enhetlig, välbalanserad samt internationellt och nationellt attraktiv helhet utifrån regionens egna styrkor.

Mer information


ESF-programmet i Fastlandsfinland

Syftet med ESF-programmet är att göra mänskliga investeringar, dvs. stöda projekt som främjar sysselsättning och kompetens. Möjligheterna till framgång för dem som är svagast understöds och jämlikhet främjas genom finansiering. Med hjälp från fonden är det möjligt att förbättra sysselsättningen och sysselsättningsmöjligheterna i Finland samt främja skapandet av nya arbetsplatser.

Mer information

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Programmets mål är att bevara den livskraftiga och fungerande landsbygden, att förbättra miljön och att utnyttja förnybara naturresurser på ett hållbart sätt. Under den kommande programperioden ligger utveckling av landsbygden under ett enda program. I dag ingår samma åtgärder i sammanlagt sex olika program.

Mer information

 

MER INFORMATION

www.strukturfonder.fi Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi