Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Rahoitus

Länsi-Suomen EAKR-ohjelman julkinen kokonaisrahoitus on lähes 400 miljoonaa euroa. Julkiseksi rahoitukseksi lasketaan EU:n, valtion ja kuntien rahoitus. Julkisesta rahoituksesta EU:n osuus on 159,4 miljoonaa euroa ja kansallinen valtion ja kuntien rahoitusosuus 239,1 miljoonaa euroa. EU:n osuus julkisesta tuesta on keskimäärin 40 % koko ohjelman tasolla.

EAKR-ohjelman rahoitusosuudet % 

Kansallinen rahoitus jakautuu valtion ja kuntien kesken karkeasti suhteessa 2:1. EU:n ja valtion tuki alueelle on siis yhteensä voin 320 miljoonaa euroa. Yksityisten yritysten arvioidaan osallistuvan ohjelman toteutukseen lähes 294 miljoonalla eurolla. Länsi-Suomen EAKR-ohjelman kokonaisrahoituksen suuruudeksi arvioidaan lähes 700 miljoonaa euroa.

Toimintalinjoilla julkisten rahoittajien osuus vaihtelee yksityisen osuuden muuttuessa, mutta EU:n osuus julkisesta on kaikissa noin 40 % (ei tekninen apu). Eniten panostetaan toimintalinjoille 1 ja 2, joiden osuus ohjelmasta on noin 75 %. Toimintalinjan 3 osuus on noin 17 % ja loput käytetään toimintalinjoihin 4 ja 5.

Toimintalinjat ja rahoitus

Maakunnan yhteistyöryhmä kohdentaa yhteistyöasiakirjassaan rahoitusta eri viranomaisille ohjelmastrategiansa ja sen mukaisten vuositarpeidensa mukaisesti. Tukiosuus ja muut rahoitussuhteet voivat siis vaihdella hankkeittain ja rahoittajittain kuten tuettavan toiminnan laatukin. Hakijan on lisäksi syytä muistaa, että tuki ei ole subjektiivinen oikeus vaan rahoittajaviranomaisen harkinnassa.

Hallitus on kuitenkin vuoden 2012 budjettiesityksessään, jonka Eduskunta hyväksyi 21.12.2011, leikannut molempien rahastojen valtion rahoitusosuutta yhteensä 30 M€. Kehyspäätöksen mukainen vastaava 30 M€ leikkaus kohdistetaan myös vuoden 2013 budjettiin. Osa Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen seurantakomiteoiden jäsenistä, kaksikymmentä kaksi, allekirjoitti kokouksessaan 22.11.2011 kannanoton Valtioneuvoston yksipuolista EU-ohjelmien kansallisen vastinrahan leikkausesitystä vastaan. Maakuntien yhteistyöryhmät ovat jo aikaisemmin arvostelleet valtion vastinrahan leikkausesitystä vuoden 2012 maakunnan yhteistyöasiakirjoja jättäessään, samoin kuin Länsi-Suomen maakunnan liittojen yhteistyöfoorumi 17.11.2011 kannanotossaan, jossa se totesi, mm. että ”Valtion EU-rahaosuuden leikkaus merkitsisi vuonna 2012 Länsi-Suomen EU-ohjelmaan 3,3 miljoonan euron rahoitusvajausta, jota valtio esittää korvattavaksi kuntien rahoitusosuuden vastaavalla korottamisella. Länsi-Suomen maakuntien yhteistyöryhmät ovat todenneet sen olevan mahdotonta kuntien kiristyvän taloustilanteen takia.” Pahimmillaan tämä merkitsee kansallisen vastinrahoituksen vajaata toteutumista ja edelleen vastaavaa Komission EU-rahoitusosuuden leikkautumista.

Toimintalinjat

Maakuntien ohjelmien volyymit ja tuen määrät vaihtelevat. Saarijärven-Viitasaaren rahoituksessa otetaan huomioon aiempaan tavoite 1-alueen asemaan perustuva korkeampi tukitaso.

Maakunnat ja niiden rahoitus

Varsinaisesta ohjelmarahoituksesta 67 prosenttia suunnataan haasteellisimmille alueille (toimintalinjat 1-3), 28 prosenttia suuralueteemoihin ja vajaat viisi prosenttia Tampereen ja Vaasan kaupunkiseuduille (toimintalinja 4).

Alueet ja prosenttiosuudet

Maakunnan yhteistyöryhmä voi halutessaan osoittaa osan rahoituksesta ohjelmareserviin, jota voidaan käyttää joustoihin ja ylimaakunnallisiin hankkeisiin, joista merkittävin on ollut Länsi-Suomen pääomarahaston rahoitus 7,5 M€.

 Pääomarahastotoiminta

 

Lisätietoa hakemisesta

 

KOKONAISRAHOITUS

Länsi-Suomen EAKR-ohjelman kokonaisrahoituksen suuruudeksi arvioidaan lähes 700 miljoonaa euroa.

 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi