Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Maaseutu-ohjelman toimintalinjat

Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa. Ne sisältävät käytännön toimenpiteet, joilla painopisteitä käytännössä toteutetaan.

Ensimmäiseen toimintalinjan toimenpiteitä ovat mm. nuorten viljelijöiden tuet, maa- ja metsätaloustuottajien koulutus, maatalouden investoinnit sekä elintarvike-, puu- ja bioenergia-alan kehittäminen.

Toiseen toimintalinjaan kuuluvat mm. epäsuotuisten alueiden tuet, NATURA 2000 -alueille maksettavat tuet, LFA-tuet, maatalouden ympäristötuet sekä eläinten hyvinvoinnin edistäminen.

Kolmanteen toimintalinjaan kuuluvat mm. maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen ja maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen.

Neljänteen toimintalinjaan kuuluu Leader-ryhmien toiminta em. linjojen mukaisesti sekä ryhmien alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö.

Aiempaan ohjelmakauteen verrattuna täysin uusia toimenpiteitä ovat muun muassa tuet elintarvikkeiden jalostukseen, eläinten hyvinvointiin sekä maaseudun mikroyritysten kehittämiseen.

Lisätietoja:
Ohjelma-asiakirja

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi