Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

ESR:n Länsi-Suomen alueosion painopisteet toimintalinjoittain

TL1. Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen
1. Työorganisaatioiden kilpailukyvyn ja työllistämisedellytysten kehittäminen
2. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen työelämässä
3. Yrityskannan kasvun ja uusiutumisen edistäminen

TL 2. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen
4. Välityömarkkinoiden kehittäminen
5. Uudenlaisten yhteistyömallien, palvelujen ja työllisyyskumppanuuksien hyödyntäminen
6. Nuorten työllistyvyyden edistäminen, koulutukseen sijoittumisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy

TL 3. Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen
7. Ennakointi
8. Elinikäistä oppimista tukevien työelämälähtöisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä koulutusjärjestelmien kehittäminen
9. Rakennemuutokseen vastaamisen toimintamallin kehittäminen
10. Innovaatioympäristöjen ja innovaatiopalveluiden kehittäminen

TL 4. Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa
11. Työperusteisen maahanmuuton edistäminen
12. Uusien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen etsiminen muista jäsenmaista sekä juurruttaminen Suomeen.

Tarkempaa tietoa Länsi-Suomen alueosion painopisteiden sisällöstä ja tavoitteista voi saada Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjasta, joka on ladattavissa pdf-muodossa rakennerahastot.fi -sivustolta.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi