Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

ESR:n valtakunnalliset kehittämisohjelmat toimintalinjoittain (TL)

TL1. Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen
1 Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan
2 Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina
3 Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma
4 Terveenä ja osaavana työssä
5 Tasa-arvoa työelämään ja yhteiskuntaan
6 Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana
7 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma
8 Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa


TL 2. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen
9 Välityömarkkinat
10 Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin
11 Työstä työhön
12 Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen
13 Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittämien

TL 3. Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen
14 Osuvuutta ja laatua aikuiskoulutukseen
15 KOTTI Yritysharavan valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma
16 Osaajana työmarkkinoilla
17 Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi
18 Innovaatio- ja koulutusjärjestelmien kehittäminen
19 Koulutus- ja osaamistarpeiden kehittäminen
20 Yritys-Suomi palvelujärjestelmän kehittämisohjelma
21 Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma

TL 4. Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa
22 Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa
23 KV-yhteistyö hyvien käytäntöjen levittämiseksi


Tarkempaa tietoa valtakunnallisten kehittämisohjelmien sisällöstä ja tavoitteista voi saada ESR-ohjelma-asiakirjasta, joka on ladattavissa pdf-muodossa rakennerahastot.fi -sivustolta.

 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi