Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

ESR:n valtakunnallinen ja alueellinen osio

Länsi-Suomessa toteutetaan Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaa, joka kattaa koko maan. Toimenpideohjelma jakautuu valtakunnalliseen ja alueelliseen osioon. Valtakunnallisessa osiossa toteutetaan valtakunnallisia kehittämisohjelmia, jotka jakautuvat toimintalinjojen mukaisesti. Valtakunnallisessa osiossa toiminta on laajalle, useisiin maakuntiin ja alueisiin kohdistuvaa.

 

Länsi-Suomen alueellisessa osiossa on päätetty alueellisista painopisteistä, jotka jakautuvat niin ikään toimintalinjoittain. Alueelliset painopisteet on valittu alueelle tärkeiden kehittämistarpeiden perusteella edistämään Länsi-Suomen yritystoimintaa ja tukemaan työmarkkinoiden toimintaa.

 

Länsi-Suomen suuralueella voidaan yhdistellä eri rahastojen (ESR, EAKR) toimenpiteitä valittujen erityisteemojen mukaisesti. Tällä tavoitellaan laajempaa suuraluekohtaista hyötyä hankkeiden toteuttamisessa.

Kullakin teemalla on vastuutaho, joka koordinoi teeman mukaista kehittämistyötä.
Valittuja teemoja ovat

-          kärkiklustereiden kehittäminen (jakautuu klustereihin)

-          innovaatio- ja oppimisjärjestelmien kehittäminen

-          kansainvälisen vetovoiman lisääminen ja

-          hyvinvointipalveluiden kehittäminen sekä

-          kaupunkiulottuvuus

Lisätietoja erityisteemoista löytyy sekä EAKR:n sivuilta että ESR ohjelma-asiakirjan Länsi-Suomen suuraluetta koskevasta luvusta 9.3.5. Manner-Suomen ESR ohjelma-asiakirjan voi ladata rakennerahastot.fi -sivuilta.

 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi