Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Länsi-Suomen EU-ohjelmat

Euroopan unioni (EU) osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen. EU-raha antaa vipuvoimaa, jonka avulla suomalaisten ideat voidaan muuttaa käytännön kehittämishankkeiksi.
Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Länsi-Suomen alueella toteutetaan Euroopan unionin ohjelmakaudella 2007 – 2013 kolmea EU-ohjelmaa:
- Länsi-Suomen EAKR-ohjelmaa,
- Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja
- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.
Näiden tuella kehitetään koko Suomea: suomalaisia ihmisiä, yrityksiä ja paikkakuntia.

Tällä sivustolla esitellään Länsi-Suomen alueen keskeisimmät rahoitusohjelmat, mutta keskitytään pääasiassa Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan.

Länsi-Suomen EAKR

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR-ohjelmalla on Länsi-Suomessa omat tavoitteensa ja sisältönsä. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Ohjelman julkinen rahoitus on 398 miljoonaa euroa (EU:n osuus 159 miljoonaa euroa).

Länsi-Suomen aluerakenne perustuu vahvoihin maakuntakeskuksiin ja niitä ympäröiviin maaseutualueisiin.

Länsi-Suomen tavoitteena on olla vetovoimainen ja innovatiivinen yrittäjyyden ja kasvun alue. Tähän pyritään tukemalla hankkeita, jotka edistävät uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä tai parantavat yritysten kilpailukykyä. Länsi-Suomen työllisyysasteessa on alueittain suuria vaihteluja, joten työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti heikommin työllistyvillä haasteellisilla alueilla ja Tampereen ja Vaasan kaupunkiseuduilla.

Lue lisää.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:
Suomessa toteutetaan viittä alueellista EAKR-ohjelmaa, näistä Länsi-Suomen EAKR on yksi.


Euroopan sosiaalirahasto ESR

Euroopan sosiaalirahaston ohjelman tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Lue lisää.

Maaseuturahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen.

Lue lisää.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi