Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Ylimaakunnallinen hankeprosessi

Erityisteemoille on varattu 28 % ohjelman EAKR-rahoituksesta. Loppukauden teemallinen kehittäminen tapahtuu maakunnissa ja niiden omassa valittuihin erityisteemoihin kohdistuvassa hanketyössä. Toisaalta korostetaan ja tuodaan esille Länsi-Suomen ylimaakunnallisen pääomarahaston hyödyntämistä ja sen mahdollisuuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemisessa.

Ylimaakunnallinen toiminta on edelleenkin mahdollista maakuntien erillispäätöksin, mutta ilman siihen erikseen varattuja ohjelmareservejä. Tarvittaessa Länsi-Suomen EAKR-ohjelman ohjausryhmä ja seurantakomitean sihteeristö avustavat ylimaakunnallisten hankkeiden päätöksentekoa ja hallinnon valmistelua. Lopullinen hankepäätöksen tekee valmistelun pohjalta yksittäinen toimivaltainen rahoittaja saatuaan osallistuvien maakuntien puollot ja tarkoitukseen sovitut myöntövaltuudet. Käytännössä toiminta jääneen loppukaudesta mahdollisten yksittäistapausten varaan.

Ohjelma-alueen yhteinen ylimaakunnallinen hankeprosessi on hidas hallinnoinnin ja hankevalmistelun näkökulmasta. Se saattaa kestää haun valmistelun aloituksesta hankepäätökseen lähes vuoden. Myös hankevalmistelu on hakijoille vaativaa. Se edellyttää hyvän idean lisäksi ylimaakunnallisten kumppanuuksien rakentamista ja näiden toimijaverkostojen taustarahoituksen varmistamista. Käytännössä ylimaakunnalliset hankkeet ovat pitkäkestoisia ja kestävät vuosia. Ohjelman loppukaudella keskitytäänkin maakuntien omaan teemalliseen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Lisäksi maakuntien innovatiivisimmat kasvuyritykset kilpailevat alueen yhteisistä pääomarahastovaroista ja maakunnat keskittyvät meneillään olevien ylimaakunnallisten hankkeiden loppuun saattamiseen. Ohjausryhmä päättikin 9.6.2011 luopua uusista ylimaakunnallisista ohjelmareservivarauksista ja hankehauista ohjelman loppuvuosina.

Lisätietoja:

Kuvaus Länsi-Suomen maakuntien hankekäsittelystä:
"LS MYR-hankehallinnointi.pdf"

Viranomaisten hallinnollinen ja järjestelmäohje:
”LS Ylimaakunnalliset hankkeet-viranom-ohje.pdf”

Pääomarahastotoiminnan esittely:
"LS Pääomarahastotoiminta"

 

 

Hankehaut

 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi