Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja
 

Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit

”Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit” kärkiklusterin tavoitteena on alan uusien teknologioiden hyödyntäminen ja sen osaamisen tehokas siirtäminen yrityksiin ja kaupallisiin tuotteisiin. ESR-ohjelma täydentää ja tukee kärkiklusteria mm. toimialan ja sen verkostojen koulutuksen osalta.

Kansallisen osaamiskeskusohjelman Nanoteknologioiden vaikutus monitieteisenä, fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa yhdistävänä alana tulee ulottumaan tuotteisiin kaikilla liiketoiminnan alueilla ja ihmisten arjessa. Tulevaisuuden materiaalit perustuvat yhä enemmän etenkin nanoteknologian ratkaisuihin. Suomessa jo noin 150 yritystä soveltaa tai selvittää nano- ja mikrojärjestelmien sekä uusien materiaalien hyödyntämistä liiketoiminnassaan.

Nano- ja mikroteknologiat ovat keskeisiä uudistettaessa yritysten tuotteita ja prosesseja. Hyötyjiä ovat esimerkiksi teknologiateollisuuden tärkeät alat kuten elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus, tietotekniikka-ala ja terveysteknologia. Muita osaamisklusterin kannalta tärkeitä aloja ovat metsä-, rakennus-, kemian- ja muoviteollisuus. Myös energia- ja ympäristöteknologian sekä hyvinvointiteknologian sovellukset tulevat olemaan tärkeitä. Kansallisen ja kansainvälisen verkottumisen avulla etsitään parhaat teknologiat, kun kehitetään entistä pienikokoisempia, nopeampia ja tehokkaammin toimivia materiaaleja, komponentteja ja järjestelmiä.

Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman nanoteknologia klusteri,
http://www.nanobusiness.fi/
Ohjelmajohtaja Eeva Viinikka:
etunimi.sukunimi@ culminatum.fi
Puh. +358 40 580 4982, Culminatum Innovation Oy.

Kansallisessa osaamisklusterissa on Länsi-Suomesta mukana Keski-Suomi, Jyväskylä Innovation Oy (puh. (014) 4451 100, Jyväskylän osaamiskeskus) ja Pirkanmaa Hermia Oy (Puhelin 046 712 3100, Tampereen seudun osaamiskeskus).
Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi