Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Meriklusteri

Länsi-Suomen meriklusterin tavoitteena on merenkulun saavuttamista, kilpailukykyisen meriteknisen teollisuuden kehittämistä sekä tavaravirtojen kasvun ja niiden muutosten hallinnan mahdollistamista parantava toiminta ja hankkeet. Siihen liittyvän logistiikan ja alihankintaketjujen kautta sen kehittäminen ulottaa verkostojensa kautta vaikutuksiaan oske-ohjelmaa laajemmalle ja vaikuttaa koko ohjelma-alueelle. ESR-ohjelma täydentää ja tukee kärkiklusteria mm. toimialan ja sen verkostojen koulutuksen osalta.

Kansallinen meriosaamisklusteri aktivoi, yhdistää ja edistää meriteollisuuden, merenkulun ja näitä tukevien pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, koulutusta, soveltavaa tutkimusta ja parantaa meriklusterin näkyvyyttä. Suomen meriklusteri koostuu merenkulkuun, meritekniseen teollisuuteen ja satamatoimintoihin liittyvistä toimialoista sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Klusteriohjelman fokuksessa ovat laivanrakennus sekä offshore- ja veneteollisuus.

Näiden painopisteiden lisäksi horisontaalisia teemoja ovat materiaali- ja valmistusteknologiat sekä liiketoimintaosaaminen. Sen tavoitteena on
1. edistää innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden syntyä
2. yritysten ja yritysten välisten prosessien tuottavuutta
3. osaavan työvoiman saatavuutta.

Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman Meriosaamisklusteri,
http://www.oske.net/ajankohtaista/artikkeleita/meriklusteri
Koordinaattori Mervi Pitkänen:
etunimi.sukunimi@koneteknologiakeskus.fi
Gsm. +358 40 5353 066, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Turku.

Kansallisessa osaamisklusterissa on Länsi-Suomesta mukana Pohjanmaan lisäksi Satakunta; Teknologiakeskus Oy Merinova Ab (Puh. (06) 282 8200, Länsi-Suomen osaamiskeskus), Prizztech Oy (Puh. (02) 620 5300 , Satakunnan osaamiskeskus).

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi