Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Länsi-Suomen Pääomarahasto


Länsi-Suomen EAKR -ohjelman suurin ylimaakunnallinen yhteisponnistus on ollut pääomarahaston 7.529.000 € pääoman kokoaminen. Pääomat koottiin pääosin syksyn 2010 aikana ja pääomarahasto aloitti toimintansa kesällä 2011 osana Finnveran tytäryhtiötä Aloitusrahasto Vera Oy:tä. Pääomarahastoa hoitavat Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy, joka hallinnoin Aloitusrahasto Vera Oy:tä. Sijoitussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi 18 kpl a’ 300.000 € ensi- ja neljä jatkosijoitusta Länsi-Suomeen vuosina 2011 – 2015.

Länsi-Suomen maakunnat ovat toivoneet pääomarahastolle jatkuvuutta yli ohjelmakausien, koska vastaava toiminta jatkunee tulevallakin kaudella ja näin mahdollistuisi toiminnan välitön jatkaminen vanhoilla rakenteilla. Pääomarahasto nähdään erinomaisena työkaluna innovatiivisten kasvuyritys-ten oman pääoman ehtoisien kehittämistoimien rahoittajana, joka voi tukea mm. osaamiskeskus¬oh-jel¬man toimien kytkeytymistä tiiviimmin liiketoimintaehtoiseen kehittämistyöhön.

Aloitusrahaston sijoituskriteereitä ovat mm.
•    riittävän innovatiivinen tuote tai palvelu
•    hyvä teknologiataso / yhtiö hyödyntää edistyksellistä teknologiaa tai muotoilua
•    immateriaalioikeudet / edellytykset niiden hankkimiseen
•    riittävä markkinapotentiaali koti- tai kansainvälisillä markkinoilla
•    uskottava yrittäjä tai tiimi tai valmius oman tiimin vahvistamiseen
•    realistinen ja perusteltu liiketoimintasuunnitelma
•    maltillinen arvostustaso
•    hankkeella on työllistävä vaikutus.

Sijoituskohteen ei tarvitse täyttää kaikkia edellä mainittuja kriteereitä, mutta sillä tulee olla edellytykset myöhemmässä vaiheessa niiden täyttämiseen. Merkittävä kriteeri on hankkeen edellytykset päästä sellaisen jatkorahoituksen piiriin, joka mahdollistaa yhtiön seuraavan vaiheen kasvun. Jatkorahoituksella tarkoitetaan sekä oman että vieraan pääoman ehtoista rahoitusta.

Sijoitus voidaan tehdä joko osakemerkintänä tai optiolainana tai näiden yhdistelmänä. EAKR-hankkeissa sijoitus voidaan tehdä myös ainoastaan optiolainalla. Ensisijoitus voi olla enintään 500.000 EUR. Tyypillinen ensisijoitus on EAKR-hankkeissa 200.000 – 300.000 EUR.
Hankkeiden elinkaaren osalta merkittävin kriteeri on yhtiön liikevaihto. Seed-vaiheen hankkeella ei ole liikevaihtoa tai liikevaihtoa on ollut vähäisessä määrin muusta toiminnasta kuin sijoituksella kehitettävästä liiketoiminnasta ja rahoitus käytetään liiketoiminnan käynnistämiseen. Start-up-vaiheen hankkeilla on sijoituksella rahoitettavasta toiminnasta syntynyttä liikevaihtoa esimerkiksi pilottitoimituksista tai ensimmäisiltä asiakkailta; liiketoiminta ei ole kuitenkaan vielä vakiintunutta ja rahoitus käytetään sen vakiinnuttamiseen.  Expansion-vaiheen hankkeita ovat yritykset, joilla on useita asiakkaita ja tarjouskantaa useille asiakkaille ts. liiketoiminta on jo vakiintunut ja sijoitus käytetään sen laajentamiseen.

Irtaantuminen pyritään tekemään aina, kun siihen on mahdollisuus. Kauppahinnan täytyy kuitenkin olla mielekäs, jotta vältetään tilanne, missä rahasto myy parhaat hankkeensa selvästi alihinnoiteltuna heikompien hankkeiden jäädessä rahaston riskiksi. Myös osittainen irtaantuminen on mahdollista. EAKR-hankkeissa mahdollinen irtaantumistapa on Aloitusrahaston omistuksen myyminen yhtiön perustajille tai yritykselle itselleen. Lainojen osalta Aloitusrahaston pääasiallinen irtaantumismuoto on pääomien palautus normaalina lainojen pääoman takaisinmaksuna lainan erääntyessä.

Mikäli jatkorahoituskierroksella Aloitusrahastolta ostetaan kaikki sen omistamat osakkeet, on järjestelyn yhteydessä toteuduttava irtaantuminen myös lainojen osalta joko myymällä ne tai sopimalla ennen aikaisesta takaisinmaksusta.

Maakunnat ovat toivoneet pääomarahastolle jatkuvuutta yli ohjelmakausien, koska vastaava toiminta jatkunee vahvistuen tulevallakin kaudella ja näin mahdollistuisi toiminnan välitön jatkaminen vanhoilla rakenteilla. Pääomarahasto nähdään erinomaisena työkaluna innovatiivisten kasvuyritysten oman pääoman ehtoisien kehittämistoimien rahoittajana, joka voi tukea mm. osaamiskeskusten rahoituksella toimivien irrottamista ulkoisella rahoituksella kehittämisestä ja auttaa heitä siirtymisessä aidon liiketoimintaehtoisen kehittämisen pariin.
 
Lisätietoja pääomarahastotoiminnasta: Sijoituspäällikkö Erkki Välttilä, Finnveran pääomasijoitustoiminta puh. 020460 3580 ja Leo Houtsonen (toimitusjohtaja) Aloitusrahasto Vera Oy puh. 020 460 3987.

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi