Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Jokapaikan tietotekniikka

”Jokapaikan tietotekniikka” kärkiklusterin tavoitteena on edistää tietoyhteiskunnan synnyn kannalta keskeisten laite- ja ohjelmistoteknolologioiden kehittämistä sekä niihin perustuvien uusien digitaaalisten tuote- ja palvelusovellusten ja konseptien kehittämistä ja kaupallistamista kansainvälisille markkinoille. ESR-ohjelma täydentää ja tukee kärkiklusteria mm. toimialan ja sen verkostojen koulutuksen osalta.

Jokapaikan tietotekniikan kansallisen klusteriohjelman tavoitteena on hyödyntää kehitystrendiä ja luoda ICT- ja soveltaville toimialoille uutta kilpailukykyä ja liiketoimintaa sekä edistää uusien älykkäiden ubiikkisovellusten ja -palveluiden tuomista yritysten ja kansalaisten ulottuville.
Monimutkaisia sulautettuja järjestelmiä otetaan tulevaisuudessa käyttöön mitä erilaisimmissa sovelluksissa. Esimerkiksi älyvaatteet, kodinkoneet, liikkuvat robotit, työkoneet ja tehtaiden automaatiojärjestelmät ovat sulautettuja järjestelmiä, jotka ovat toisiinsa yhteydessä tietoliikenneverkon kautta.

Läsnä-älyn mahdollistavia teknologioita on jo olemassa ja ne yhdessä yksittäisten ratkaisukomponenttien kanssa kehittyvät jatkuvasti luoden mahdollisuuksia uusiin sovellusalueisiin ja ICT:n hyödyntämiseen yhä älykkäämmin ja laaja-alaisemmin eri toimialoilla. Sulautettuja järjestelmiä ennustetaan olevan maailmassa vuonna 2020 yli 40 miljardia kappaletta.

Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman Jokapaikan tietotekniikka klusteri, www.ubi.fi
Ohjelmajohtaja Olli Lukkari:
etunimi.sukunimi@ businessoulu.com
Gsm. +358 40 593 7465
Business Oulu, Oulu

Kansallisessa osaamisklusterissa ovat Länsi-Suomesta mukana Pirkanmaa Hermia Oy (puh. 046 712 3100, Tampereen seudun osaamiskeskus), Satakunta Prizztech Oy (puh. (02) 620 5300, Satakunnan osaamiskeskus)  ja Keski-Suomi Jyväskylä Innovation Oy (puh. (014) 445 1100, Jyväskylän osaamiskeskus).

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi