Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Energiateknologia

Länsi-Suomen alueen energiateknologia edustaa maan huippua ja on kansainvälisestikin arvostettua. Energiajärjestelmän monipuolisuus tarjoaa energiateollisuudelle monipuolisen osaamis- ja kehittämisympäristön. Länsi-Suomen alueen yksi kärkiklusteri on ”Energiateknologiat”. Energiateknologiaklusteri-ohjelmassa keskitytään teollisuuteen, joka valmistaa energian tuotannossa, käytössä ja jakelussa tarvittavia koneita ja laitteita. Lisäksi keskitytään yrityksiin, jotka tuottavat näitä palveluita energia-alalle.
Länsi-Suomen EAKR-ohjelma täydentää ja vahvistaa osaamiskeskusohjelmassa tehtäviä toimenpiteitä keskittymällä tutkimusta, koulutusta ja yrittäjyyttä yhdistäviin hankkeisiin, jotka samalla ovat osa innovaatiojärjestelmää.

Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman Energiateknologia-klusteri; http:// www.energycluster.fi ,
Ohjelmajohtaja Kari Luoma,
etunimi.sukunimi@merinova.fi
Gsm. +358 40 503 4856, Oy Merinova Ab Vaasa.

Kansallisessa osaamisklusterissa ovat Länsi-Suomesta mukana Pohjanmaan (Oy Merinova Ab http://www.merinova.fi/ ; hajautettu energiatuotanto, sähkön jakelu ja käyttö) lisäksi Keski-Suomi (Jyväskylä Innovation Oy http://www.jklinnovation.fi/ ; bioenergia, metsäteollisuuden käyttö), Pirkanmaa (Teknologiakeskus Hermia Oy http://www.hermia.fi/ ; sähkön ja lämmöntuotantoteknologiat) ja Satakunta (Prizztech Oy http://www.prizz.fi/sivu.aspx?taso=0&id=12 ; tulevaisuuden perusenergiat ja materiaalitekniikka).

SHOK Metsäklusteri Oy, www.forestcluster.fi

 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi