Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Elintarvikekehitys

”Elintarvikekehitys” kärkiklusterin tavoitteena on vauhdittaa alan kehittämistä ja lisätä sen liiketoimintaosaamista. Kytkeytyy läheisesti maaseutuohjelman toteutukseen. ESR-ohjelma täydentää ja tukee kärkiklusteria mm. toimialan ja sen verkostojen koulutuksen osalta.

Elintarvikekehityksen klusteriohjelman keskeiset panostuskohteet suuntautuvat terveellisen ja turvallisen ruoan kehittämiseen. Tähän pyritään panostamalla uusien tuotteiden, raaka-aineiden, pakkausten ja prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen. Tässä kaikessa otetaan huomioon myös kuluttajanäkökulma, johon paneudutaan osaamiskeskusten tarjoamien erilaisten markkinatutkimuspalveluiden avulla. Painopiste on elintarviketeollisuuden kehittämisessä. Kehitystyön perustana on vahva tutkimusosaaminen, jota tarjoavat sekä yliopistot että tutkimuslaitokset.

Strategiset painopisteet:
1. Terveyttä ylläpitävien ja edistävien elintarvikkeiden kehittäminen ja tuotteistaminen.
Tavoitteena on kotimaisen raaka-aineen hyödyntäminen, prosessien, pakkausten ja teknologioiden kehittäminen sekä hyvinvointisairauksien ennaltaehkäisy elintarvikekehityksen keinoin.
2. Kuluttajan hyvinvoinnin edistäminen elintarvikealan palveluiden kautta.
Tavoitteena on kuluttajan odotusten tunnistaminen, elintarvikemarkkinoiden tuntemuksen hyödyntäminen ja ravitsemis- ja ruokapalveluiden kehittäminen.
3. Riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittäminen koko elintarvikeketjussa.
Tavoitteena on suomalaisen elintarvikeketjun turvallisuusjärjestelmien kehittäminen, elintarviketurvallisuuden hallintaan liittyvän osaamisen vieminen ulkomaille sekä patogeeniriskien hallinnan kehittäminen elintarvikeketjun sisällä.

Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman Elintarvikekehitys klusteri, http://www.oske.net/elintarvikekehitys/
Ohjelmajohtaja Jukka Lähteenkorva:
etunimi.sukunimi@foodwest.fi
Gsm. +358 40 543 6781, Foodwest Oy, Seinäjoki.

Salme Haapala +358 40 585 1772 toimii myös yhteyshenkilönä Länsi-Suomen verkoston osalta.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi