Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Tulevaisuuden asuminen ja rakentaminen

Puutuoteteollisuudella on vahva yrityskanta, suuri työllisyysvaikutus ja kehittämisen yhteistyöperinteet Länsi-Suomessa. Ala liittyy läheisesti ”Energiateknologiat”, ”Älykkäät koneet ja laitteet”, ”Jokapaikan tietotekniikka” kärkiklustereiden kautta Länsi-Suomen muuhun teemalliseen kehittämiseen. Tulevaisuuden asumisen kehittäminen edellyttää uudenlaisen palvelutavan syntymistä, jossa lähtökohtana ovat asiakkaiden/asukkaiden palvelutarpeet. Klusteri liittyy jopa alueen ”Meriklusteriin” kehittämiseen alihankintaketjujen kautta ja pitää sisällään ”Kehittyvä asuminen” osaamisklusterin. ESR-ohjelma täydentää ja tukee kärkiklusteria mm. toimialan ja sen verkostojen koulutuksen osalta.

Kansallinen osaamiskeskusohjelman asumisen klusteri keskittyy kolmen toisiaan täydentävän alan, asumisen, rakentamisen ja kalustamisen yhteisiin innovatiivisiin kuluttajalähtöisiin avauksiin. Asuminen klusterin tavoitteena on kehittää kuluttaja- ja käyttäjälähtöisiä palvelujen, tuotteiden ja ympäristöjen konsepteja asumisratkaisujen toteuttamisvaihtoehdoiksi. Asumisteollisuuteen liittyvän liiketoiminnan kansainvälistymisen edistäminen; nykyisten vientiyritysten vahvistuminen ja erityisesti alan pk-yritysten vientimahdollisuuksien kasvu ovat klusterin toimijoiden tavoitteena. Viennin lisäksi asumisen osaamisklusterin tavoitteena on alueellisen tuotekehitys- ja innovaatioyhteistyön lisääminen Suomessa.

Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman Asuminen klusteri, www.livingbusiness.fi
Ohjelmajohtaja Tove Hagman:
etunimi.sukunimi@culminatum.fi
Gsm. 040 434 676, Culminatum Ltd Oy, Espoo.

Ja paikallisesti lisätietoja antavat kehittämisyhtiöt.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi