Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Älykkäät koneet ja laitteet

Länsi-Suomessa on vahva metalli- ja laiteteollisuus. Kärkiklusteri ”Älykkäät koneet ja laitteet” pitää sisällään teollisuuden tuotteiden ja tuotannon kehittämisen lisäämällä älykkyyttä ja parantamalla niiden teknologioita. Se pitää sisällään ”Älykkäät koneet” osaamisklusterin, jossa brändin hallinta, muotoilu, logistiikka ja globaali toimittajaverkosto luovat mahdollisuuksia aivan uusille liiketoiminnoille ja liiketoimintamuodoille. Koneiden älykkyys, uudet suunnittelumetodiikat sekä tuotteen elinkaaren aikainen hallinta ovat keskeisiä osaamisaloja uusien liiketoimintamallien pohjaksi.

Toimialan rakenteellinen muutos synnyttää myös uusia kansainvälisillä markkinoilla toimivia järjestelmätoimittajia mm. koneenrakennuksen ja automaation aloille. ESR-ohjelma täydentää ja tukee kärkiklusteria mm. toimialan ja sen verkostojen koulutuksen osalta.

Älykkäät koneet -klusteri pyrkii huippuosaamista hyödyntämällä ja sitä lisäämällä vastaamaan alan suurimpiin tulevaisuuden haasteisiin, joita ovat
- liiketoimintamallien muutokset ja palveluliiketoiminnan kasvava rooli teollisissa verkostoissa
- ICT:n yhä voimakkaampi merkitys koneissa, tuotannossa ja yritysten toiminnassa
- globaalin kilpailun tuottavuudelle ja valmistusverkostoille tuomat haasteet.

Ja sen toiminnan painopisteet ovat
- koneenrakennusyritysten liiketoiminnan ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen
- yritysten ja tutkimuslaitosten strategisen yhteistyön ja kansainvälistymisen kehittäminen
- tutkimus- ja koulutuslaitosten tiedon- ja teknologiansiirron vahvistaminen
- innovatiivisten tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen rakentaminen.

Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman Älykkäät koneet -klusteri,
http://www.oske.net/intelligentmachines/

Ohjelmajohtaja Harri Kuusela, gsm +358 040 820 4616 ja
Kehityspäällikkö Timo Rainio, gsm +358 500 736 605
Teknologiakeskus Hermia Oy, etunimi.sukunimi@hermia.fi, www.hermia.fi, Tampere.
 
SHOK Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy, www.fimecc.com

Kansallisessa osaamisklusterissa on Länsi-Suomesta mukana Pirkanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaa (http://www.frami.fi/54 , Marja Vainionpää, puh. 040 531 7208).

Esim. laitepuolen osalta sitä sivuaa Uusiutuva metsäteollisuus –klusteri, johon Länsi-Suomesta kuuluu Jyväskylä Innovation Oy (Jyväskylän seudun osaamiskeskus) ja SHOK Metsäklusteri Oy, www.forestcluster.fi

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi