Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Erityisteema 1: Kärkiklustereiden kehittäminen

Kärkiklustereiden vahvistamiseksi Länsi-Suomen ohjelma-alueella toimenpiteitä suunnataan kansallisen osaamiskeskusvalintojen mukaisesti ja alueen maakuntien valintojen ja vahvuuksien mukaisesti seitsemään kärkiklusteriin;

1) energiateknologiat,
2) älykkäät koneet ja laitteet,
3) meriklusteri,
4) nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit,
5) elintarvikekehitys,
6) jokapaikan tietotekniikka ja
7) tulevaisuuden asuminen ja rakentaminen.

Kehittämistyö tukeutuu erityisesti EAKR-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisesti kärkiklustereiden verkottamiseen ja niitä tukevien osaamisrakenteiden hyödyntämiseen ja parantamiseen. Maakunnallisissa kehittämisstrategioissa priorisoidut klusterit myötäilevät näitä paikallisesti ja hyödyntävät alueidensa erityisosaamista.

Toimenpideohjelman resursseja kohdentuu mm. yritysten verkottamiseen klustereiksi, yritysten liiketoimintaosaamisen ja ydinosaamisen vahvistamiseen uudistuneessa toimintaympäristössä, kansainvälistymisvalmiuksiin, uusien teknologioiden käyttöönottoon sekä ylimaakunnallisen yhteistyön varmistamiseen.

Tuettavaa toimintaa kärkiklustereiden kehittämisessä ovat esimerkiksi
- tutkimus- ja tuotekehitysvalmiuksien kehittäminen (laitteet, tilat, henkilöstö)
- esiselvitykset, klusterikartoitukset, yritysryhmien muodostaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen
- yritysten tutkimus- ja tuotekehitystyö valituilla klusterialoilla
- yhteistyö ja innovaatiotoiminta niiden alueiden kanssa, joilla ei ole omia korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia mutta joilla on klustereihin liittyvää yritystoimintaa

Erityisteema 2 ”Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen” keskittyy tukitoimissaan erityisesti korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä ammatillisen koulutuksen innovaatioedellytysten kehittämiseen. Samalla sen kautta toteutettavat toimet parantavat osaamisrakenteita ja näiden toimijoiden kykyä vastata kärkiklustereiden yritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin. Lisäksi erityisteemalla 2 välitetään ja levitetään eri maakunnissa toteutettuja käytäntöjä innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä koko suuralueen käyttöön.

Kärkiklustereista saat lisätietoja vasemmalla olevien linkkien kautta.
Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi