Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

 

Länsi-Suomen yhteiset erityisteemat

Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman erityisteemojen (suuralueteemojen) toteutus muodostaa kokonaisuuden, jossa kärkiklustereiden, innovaatio- ja oppimisympäristöjen sekä hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittäminen ja kansainvälisen vetovoiman lisääminen tukevat kehittämisklustereiden muodostumista alueella. Nämä erityisteemat ovat yhteisiä molemmille rahastoille ja niitä tuetaan myös ESR-toimenpitein.

Teemallinen ja kärkiklustereiden kehittäminen tukevat samalla kansallista osaamiskeskusohjelmaa Länsi- Suomessa ja ne tukeutuvat toteutuksessa maakuntien omiin teemoihin tiivistäen ohjelma-alueen elinkeinojen kehittämistä. Samalla erityisteemat ja kärkiklusterit mahdollistavat laaja-alaisemman kehittämisen näkökulman koko ohjelma-alueella. Erityisteemoille on varattu 28 % ohjelman EAKR-rahoituksesta. Hanketyön konkreettinen painopiste on maakuntien omassa valittuihin erityisteemoihin kohdistuvassa hanketyössä ja ohjelmakauden loppuvuosina erityisesti Länsi-Suomen pääomarahaston hyödyntämisessä innovatiivisten kasvuyritysten tukemisessa.

Länsi-Suomen EAKR ohjelman sidonnat suuralueteemoihin ovat olleet vuosina 2007–2011 77,3 m€ (EU + valtio). Tämä on 40,3 % ohjelman vuosien 2007–2011 kokonaisrahoituksesta (EU + valtio) ja ylitti tässä vaiheessa reilusti 28 % tavoitetason.

Taulukko: Suuralueen erityisteemojen sidontojen jakautuminen vuosina 2007–2011 (EAKR+valtio)

Kärkiklustereiden kehittäminen tukee kansallisen osaamiskeskusohjelman ja kaupunkipolitiikan toteuttamista ja päinvastoin. Toimintalinjan 1 sidonnat osuvat kärkiklustereihin lähes 90-prosenttisesti. Puolet teemarahoituksesta kohdistui teemaan 1: Kärkiklustereiden kehittäminen ja kolmannes teemaan 2: Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen.

Kärkiklustereista nopeimmin ovat edenneet klusterit "Älykkäät koneet ja laitteet" ja ”Energiateknologiat”.

Kuvio: Erityisteemojen rahoituksen jakautuminen teemoittain kuviona ja osuus rahoituksesta vuosina 2007–2011. Ei sis. Finnvera Oyj:n rahoitusta


Maakunnat varasivat ohjelmakauden alkuvuosina oman teematyönsä lisäksi noin 2-3 % ohjelmareserviin teemaverkostojen ylimaakunnallisen hankeyhteistyön tukemiseen. Yksittäisten hakemusten lisäksi vuosina 2009 ja 2010 toteutettiin yhteisesti laajemmat valikoituihin erityisteemoihin ja klustereihin kohdennetut ylimaakunnalliset hankehaut.

Vuoden 2009 kohdennetussa haussa hyväksyttiin kaksi ”Kärkiklusterit”-erityisteemaan kuuluvaa energiateknologian ja yksi ” Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittämisen” -erityisteeman hanketta. Vuoden 2010 hankehaku suunnattiin muita ylimaakunnallisia erityisteemoja tukevaan kansainvälistymiseen toimintalinjan 2 puitteissa ja tuloksena oli viisi laajaa hanketta.

Länsi-Suomen EAKR -ohjelman suurin ylimaakunnallinen yhteisponnistus on ollut kuitenkin 7.529.000 € pääomarahaston käynnistäminen. Pääomarahastoa hoitavat Finnvera Oyj:n tytäryhtiöt Aloitusrahasto Vera Oy ja Veraventura Oy. Tavoitteena on reilut kaksikymmentä pääomasijoitusta Länsi-Suomeen vuosina 2011 – 2015.

Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ohjelma-asiakirja (pdf) 

 

Erityisteema 1: Kärkiklustereiden kehittäminen

Pääomarahastotoiminta

Erityisteema 2: Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Erityisteema 3: Kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen

Erityisteema 4: Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi